Разговори за децата, книгата и музиката

Во дворот на библиотеката „Искра“ во Кочани, минатата недела се славеше литературата за најмладите читатели со манифестацијата „Фестивал на децата, книгата и музиката“. Во рамките на манифестацијата им беа доделени благодарници на поддржувачите и помагателите на работата на библиотеката, меѓу кои беа Општина Штип и Општинската организација на Црвениот крст од Кочани. Се одржа и трибина на темата „Специфичноста, позитивните влијанија и присутноста на литературата за деца во детскиот развој и во креирањето на детскиот свет“, на излагачите проф. Јованка Денкова од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, м-р…

Прочитај повеќе