Општина Кочани ја подобрува енергетската ефикасност во училиштата и градинките

За подобрување на енергетската ефикасност во јавните објекти, од Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2021 година на Генералниот секретаријат, Општина Кочани доби 2 милиона денари. Според одговорните служби од Општината, износот е добредојден и ќе биде наменет за замена на надворешни и внатрешни прозорци и врати во основни – централни и подрачни училишта и вообјектот „Бамби“ на Детската градинка во Кочани. – Средствата што ги добивме преставуваат надградба на општинскиот буџети наопштинските мерки за заштита на животната средина и значајноќе помогнат да ги комплетираме позициите што ќе влијаат на…

Прочитај повеќе