Општина Кочани објави продажба на седум парцели државно градежно земјиште

Општина Кочани ја распиша 35. објава за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со која се ставени на продажбa седум градежни парцели, од кои две со намена големи трговски единици,една за колективно и четири парцели за индивидуално  домување. Од парцелите за индивидуално домување трисе наоѓаат на улицата  „Вера Которка“, а една во Прокарка, со површини од 714 до 455 квадратни метри. Парцелите за големи трговски единици се наоѓаат во месноста Прокарка и се со површина од 2631 и2023 квадратни метри. Градежната парцела за колективно домување наменета за продажба е со…

Прочитај повеќе