ОПШТИНА КОЧАНИ 

Задолжителна е регистрацијата на изнајмувачи до 10 соби

Задолжителна е регистрацијата во локалниот регистар на физичките лица што вршат угостителска дејност од мал обем. За разлика од трговските друштва и трговците поединци кои се запишуваат во Трговскиот регистар, физичките лица што вршат угостителска дејност се регистрираат во регистарот што го води градоначалникот на Општината.  Според законската регулатива се води Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем, односно кои изнајмуваат до 10 соби или до 20 легла. Физичките лица што вршат угостителска дејност од мал обем може да изнајмуваат куќи, апартмани, викендици и соби за…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Кружниот наметна дислокација на бараките и зеленото пазарче

Од тротоарот на булеварот „Тодосија Паунов“ во близина на кружниот тек кај Автобуската станица ќе се отстранат пазарските тезги и бараки. Реконструкцијата на „Тодосија Паунов“ го наметна прашањето за решавање на еден од проблемите со кои се соочуваат граѓаните – обезбедување што поголема проодност на пешачките површини. Градоначалникот Николчо Илијев смета дека овој дел нуди можност истите содржини, со правилен распоред да бидат подеднакво достапни и подобро организирани, така што движењето на пешаците по тротоарите да не биде отежнато или оневозможно. – Посматрајќи ја целокупната состојба во тој дел на…

Прочитај повеќе