Избрани изведувачите за реконструкција на улиците „Раде Кратовче“ и „Гошо Викентиев“

Единицата за имплементација на проекти од Светска банка при Министерството за транспорт и врски соопшти дека наскоро ќе почнат градежните работи за реконструкција на улиците „Раде Кратовче“ и „Гошо Викентиев“. Во известувањето од Министерството за транспорт и врскистои дека е завршена постапката за избор на изведувачи.  Градежните работи ќе ги изведувааткомпаниите ЈВ Ескаватори-МК и Битем од Скопје, а надзорот ќе го врши ГЕИНГ Кребс и Киефер Интернешнал. Реконструкцијата ќе се изведува на 786 м, од кои 543 м се на улицата „Раде Кратовче“. Двете кочански улици влегуваат во 35-те локални…

Прочитај повеќе