Спанчевска : „Создаваме нова иднина на младите во општина Кочани„

Почитувани, Во својата предизборна програма кандидатот за градоначалник г-нот Љупчо Папазов, важен акцент става на образованието и младите. Приоритетни ќе бидат проектите како што се: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО СИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КОЧАНИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА КАДЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ИЗГРАДБА НА СПОРТСКА САЛА ВО ОУ „РАДЕ КРАТОВЧЕ“ Од сите основни училишта во нашата општина, единствено основното училиште „Раде Кратовче“ нема спортска сала во која учениците би спортувале и одржувале настава по физичко образование. Заради тоа ќе изградиме…

Прочитај повеќе