ОПШТИНА КОЧАНИ 

Работен состанок за ревизија на Пречистителната станица во с. Мојанци

Денеска во салата за состаноци на Општина Кочани се одржа работен состанок за ревизија на работењето на веќе спроведениот проект за Пречистителната станица во село Мојанци, проект финансиран од страна на Швајцарската агенција – СЕКО. Состанокот беше одржан помеѓу градоначалникот на Општина Кочани и Françoise Salamé-Guex, СЕКО, Станислава Додева и Carmen Thönissen, Швајцарска амбасада, како и Daniel Scheidegger, Giolitta Shadlou, Laurent Crémieux, Швајцарска канцеларија за ревизија. Пречистителната станица во село Мојанци претставува капитален и значаен објект во кој се применува најсовремената технологија за пречистување и третман на отпадни води и…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОСТВАРЕНА ЗАШТЕДА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ОПШТИНА КОЧАНИ

Општина Кочани заедно со буџетските корисници (училишта, градинки и библиотека) за месец октомври 2022 година во однос на месец октомври 2021 година има остварена вкупна заштеда од 41%. Имајќи предвид дека во Oпштина Кочани во периодот од 2015-2017 година беше направена замена на постоечките живини со нови ЛЕД светилки, веќе беше постигната континуирана заштеда од 60% во изминатиот период во однос на потрошувачката пред реконструкцијата и модернизацијата на јавното осветлување.Исто така, за дел од јавните објекти беа спроведени мерки за енергетска ефикасност што овозможи дополнителни заштеди. Заради специфичниот систем за…

Прочитај повеќе