ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Овој текст ја претставува Политиката за приватност на www.aktuelnosti.mk (“aktuelnosti.mk”). Ве молиме внимателно да го прочитате пред да пристапите кон сајтот. Со тоа што го користите сајтот се претпоставува дека се сложувате со условите наведени на оваа страница.

Сопственост на податоците

aktuelnosti.mk е единствен сопственик на сите податоци собрани на сајтот.

Коментари

За подобрување на користењето на aktuelnosti.mk, корисниците не можат да остават коментари на сите статии. Коментаторите можат да се регистрираат на официјалната фан страна на facebook на Актуелности и таму да коментираат. Сепак, доколку трета страна се пожали дека коментарот ги прекршува Условите за користење (т.е. дека ги клевети на било кој начин), тогаш, во склад со нашите Услови, ќе се потрудиме да контактираме со коментаторот и да го предупредиме за ситуацијата. Доколку, според законот, бидат побарани податоците од коментаторот, ќе се обидеме да контактираме со него, давајќи му шанса да одговори на барањето. Погледнете ги Условите за користење за повеќе информации.

Мејлинг листи

aktuelnosti.mk може да направи мејлинг листи, за да им обезбеди релевантни информации на своите претплатници – топ вести, или пак неделни или дневни прегледи, на пример. За претплата за добивање редовни мејлови од мејлинг листата на сајтот, корисниците мора да поднесат информации, во кои е вклучена валидна e-mail адреса. Овие информации ќе се користат само за потребите на сајтот, за проценка на интересот на корисниците за содржините, како и за интересот за производите на трети лица. Вашите лични и контакт информации нема да бидат пренесени на ниту една друга организација.

Линкови

На aktuelnosti.mk постојат линкови до други сајтови. Ние не сме одговорни за Политиките за приватност на тие сајтови. Ги молиме нашите корисници да бидат внимателни при напуштање на сајтот и да ги прочитаат Политиките на приватност на сите сајтови кои собираат лични податоци. Овој документ се однесува исклучиво на информациите собрани од aktuelnosti.mk.

Фајлови со историја (Log files)

Како многу други стандардни веб сервери, користиме фајлови со историја. Тука се вклучени интернет протокол (IP) адресите, видот на пребарувачот, провајдерот на интернет услугата (ISP), дојдовни и излезни страници, типот на платформата, датумот и бројот на кликовите; поради анализа на трендовите, администрација на сајтот и општото движење на корисниците. Овие информации не се поврзуваат со личните податоци. Можно е користењето на алатки кои ги користат фајловите со историја за анализа на движењето.

Правна напомена

Иако ги правиме сите напори да ја зачуваме приватноста на корисниците, aktuelnosti.mk можеби ќе мора да ги открие личните информации, кога тоа ќе биде побарано на законска основа, кога ќе бидеме сигурни дека таквата постапка е неопходна за да се постапи согласно барањата на важечки судски процес, судска наредба или пак судска постапка против aktuelnosti.mk.

Известување за промени

Секојпат кога aktuelnosti.mk ќе ја менува Политиката за приватност, ќе ги објави промените на оваа страница, како и на други места кои ги сметаме за соодветни, за на нашите корисници секогаш да им биде предочено кои информации ги собираме, како ги користиме и под кои услови се одвива сето тоа. Доколку постои промена, истата ќе биде објавена навремено.

Контакт информации

Доколку имате прашања или сугестии во однос на нашата Политика за приватност, Ве молиме да контактирате со администраторот на aktuelnosti.mk.