ОПШТИНА КОЧАНИ 

Општина Кочани продава државни парцели за изградба на фотоволтаици

Општина Кочани продава осум државни парцели за изградба на фотоволтаични централи со капацитет до 1 мегават. Општината  распиша 33. објава за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со која се ставени на продажба осум градежни парцели со намена комунална супраструктура, односно за градби за производство на енергија – фотоволтаични централи со капацитет до 1 мегават. Парцелите се наоѓаат во катастарската општина Тркање и се со површини од 18 835 до 24 130 метри квадратни. Рокот за пријавување за учество во електронското јавно наддавање за градежните парцели за фотоволтаици е до…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Советот на Општина Кочани даде согласност за организирање на настава со физичко присуство

На 45. седница, Советот на Општина Кочани ја усвои информацијата за барањата на општинските основни и средни училишта за организирање на настава со физичко присуство. Советот даде согласност за одржување настава со физичко присуство во општинските основни и средни училишта во кои има услови за тоа. Исто така,  Советот го овласти  градоначалникот Николчо Илијев да го поднесе барањето за настава со физичко присуство за учениците во општинските основни и средни училишта до Комисијата формирана од Владата на Република Северна Македонија за разгледување на барања од основачите на општинските основни и…

Прочитај повеќе