Мал зафат за голема сообраќајна придобивка

Заврши реализацијата на градежните активности за модернизација на преминот на горниот строј на пругата која поминува низ јужниот дел од градот Кочани, поконкретно со вкрстувањето на патниот премин кај основниот суд, кој претставува дел од ул. „Никола Карев“.

На преминитесе одстранети сериозните деформитети кои го отежнуваа сообраќајот, и е поставена гумена подлога со цел да се амортизира и олесни минувањето на возилата и да се забрза протокот на сообраќајот. Овој релативно мал зафат ќе обезбеди голема сообраќајна придобивка бидејќи фреквенцијата ќе се одвива со нормален тек, а возачите нема да стравуваат за оштетувања на своите возила.

Сподели: