ОПШТИНА КОЧАНИ 

Трибина во МКЦ: „Ромите во Кочани денес“

Во рамките на програмата на Општина Кочани за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите, денеска во салата на Мултикултурниот центар се одржа трибина на темата „Ромите во Кочани денес“. Трибината, со свое излагање за реализираните активности за ромската заедница во Кочани, ја отвори градоначалникот Љупчо Папазов, кој говореше за општинските мерки и активности во повеќе области: образованието, социјалата, урбанизмот и инфраструктурата. Видувања за состојбите и за напредокот на Ромите во Кочани изнесоа и Јалчн Неџипов, како претставник на „Ромалитико“ и Мануела Саидова од невладината организација „Светла иднина“. Ученици од ОУ…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Нови садници покрај тротоарите и во парковите

Деновиве се озеленуваат нови површини во централното градско подрачје на Кочани. Се засадуваат нови садници од видовите јасен, јавор, липа, црвена слива и платан покрај тротоарите по неколку улици, како и на повеќе парковски површини.    Општина Кочани апелира до граѓаните грижливо и совесно да се однесуваат и да не ги оштетуваат новите садници и останатата високостеблеста вегетација.

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Почнува вградувањето паметни уреди во јавното осветлување во Кочани

Во рамките на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување во Кочани“ се одржа состанок за воведување во работите на избраниот изведувач кој ќе врши надградба на постојните улични кабинети со паметни уреди за управување и мерење на енергијата во системот за јавно осветлување во општина Кочани. Во наредниот период, до крајот на април, „Македонски телеком“ како изведувач на работите, во 69 улични кабинети ќе постави паметни уреди, коишто ќе придонесат за подобрување на работењето и управувањето на уличното осветлување во Кочани и за заштеда и поефикасно…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Општина Кочани и „Макпетрол“ во кампања против врсничкото насилство 

Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов и директорката и членка на Управниот одбор во „Макпетрол“, Марија Јосифовска-Спасовска денеска го потпишаа меморандумот за соработка, со што Општина Кочани ќе биде вклучена во општествено одговорната кампања, преку која „Макпетрол“ дава придонес во решавањето на проблемот со врсничкото насилство.  Во рамките на оваа кампања, учениците кои посетуваат настава во основните училишта во Општина Кочани ќе се стекнат со знаења за врсничко насилство. Тие ќе учествуваат во работилници со психолог којшто, врз основа на своето долгогодишно искуство на справување со проблемот, ќе сподели најразлични…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Нова опрема на кружните текови кај Двојниот мост и во Стришани

Изведувачот  „Бојта ИНГ“ – Скопје, согласно документацијата од Општина Кочани ја постави сообраќајната опрема на кружниот тек кај Двојниот мост. Со нова опрема ќе биде уреден и кружниот тек во Стришани. Врз основа на дефинираното сообраќајно решение за динамичниот и стационарниот сообраќај во централно градско подрачје произлезено од потребата за зголемување на безбедноста на сообраќајот и на нивото на сообраќајна услуга, започна поставување на сообраќајна опрема, вертикална и хоризонтална сигнализација. За зголемување на пропусната моќ на сообраќајниците во град Кочани, дефинирање на моторниот и пешачкиот сообраќај, зголемување на местата за…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Се гради улицата „Кеј на Револуцијата“ во Оризари

Во Оризари, од десната страна на Масалница, на потегот од влезот во селото кон црквата „Св. Атанасиј“, се гради улицата  „Кеј на револуцијата“. Улицата е долга 600 м, широка 7 м, со тротоари од двете страни. Деновиве се работи на тампонирање на теренот, поставување на тротоарски и улични рабници и на поплочување на тротоарите. Проектот опфаќа изградба на потпорен ѕид, пропусти и сливници за атмосферска вода и поврзување со улицата „Ангел Донев“. Изведувач на работите е „Коле транс инженеринг“. Средствата во износ од 11,5 милиони денари се од Буџетот на…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Објавен конкурсот за стипендии за млади спортисти

Општина Кочани го објави конкурсот за две стипендии за спортисти-спортска надеж на Кочани, за остварени спортски резултати и достигнувања во 2023 година, во машка и во женска конкуренција.  Месечниот износ на стипендијата е 3 илјади денари, а стипендијата ќе се доделува  десет месеци во 2024 година. Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани.  Право на стипендија имаат жители на општина Кочани на возраст од 17 до 20 години, кои се членови на спортски клуб, друштво или асоцијација регистрирана во Агенцијата за млади и спорт, со решение за вршење дејност…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Во тек се градежни работи во Лесна Индустрија и Усова Чешма

На неколку локации во општина Кочани се одвиваат градежни активности за уредување на патната и комуналната инфраструктура. Во Лесна Индустрија се поставени цевки за атмосферска и фекална канализација и веќе се работи на машински ископ за порамнување на теренот за изградба на улицата „Новопроектирана 1“. Тековните работи ги изведува „Калина“ од Оризари, а во наредниот период ќе биде распишана јавна набавка за асфалтирање на оваа улица. Средствата во висина од близу 4 милиони денари се обезбедени од Буџетот на Општина Кочани. Во населбата Усова Чешма, се поставува фекална канализација на…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Советот на О. Кочани ја одржa 44. седница

Советот на Општина Кочани ја одржа 44. редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа три точки.  Со 12 гласа „за“, Советот ги усвои Завршната сметка на Буџетот на Општина Кочани и Годишниот извештај на Општина Кочани за 2023 година.  По образложението од стручните служби, Советот ја усвои и одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Кочани за 2024 година. Дел од прераспределените средства ќе бидат трансферирани на СОУ „Љупчо Сантов“ и на Центарот за развој на ИПР за реализација на проектот  „Инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Online пријавување за состојба на водомерите

КЈП Водовод Кочани ги известува своите корисници дека е овозможена нова услуга за online пријавување на состојба на водомерите. Во делот “Состојба на на водомер” на веб страната на КЈП Водовод Кочани http://www.vodovodkocani.com.mk или на следниот линк ( https://vodovodkocani.com.mk/состојба-на-водомер/) корисниците со едноставно пополнување на контaкт формата ќе може да ја пријават новата состојба на нивниот водомер. Во контакт формата е потребно да се внесе Име и презиме, Шифра на корисник, Место на потрошувачка како и да се прикачи слика од водомерот. Откако КЈП Водовод Кочани ќе ги прими податоците, истите ќе бидат внесени…

Прочитај повеќе