Стипендии за спортистка и спортист

Општина Кочани доделува 2 (две) стипендии на спортисти – спортска надеж на Општина Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2022-та година.

Стипендијата-спортска надеж на општина Кочани се доделува на една спортистка и еден спортист.

Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно. Стипендијата се доделува за време од 10 (десет) месеци, во текот на 2023 година.

Сподели: