Ловците од Виница успешни и со полезниот и со штетниот дивеч

Дека ЛЗ „Бел Камен“ од Виница е едно од најорганизираните во државата, зборуваат резултатите кои ловците ги остваруваат во тековната ловна сезона. Изминатиот викен група ловци кои биле во лов на диви свињи, успеале да одстрелаат и два волка на планината Плачковица и да придонесат за намалување на бројот на овие предатори кои го напаѓаат добитокот. Одговорните во ЛЗ „Бел Камен“ истакнуваат дека само во оваа ловна сезона се одстрелани десетина волци, меѓу кои и капиталци, со што се дава голем придонес во заштитата на стадата во подплачковичките села. Покрај престижниот трофеј со одстрелувањето волк, ловците добиваат и паричен надомест, а во минатото сточарите им подаруваа и јагниња, како своевидна благодарност.

Инаку, групата од дваесетина ловци имала успешен одстрел и на диви свињи, со одстрелани четири примероци. Очекуваат дека и во преостанатите два ловни викенда, до крајот на јануари, ќе имаат успешен лов, бидејќи овој крупен планински дивеч го има во значителен број.

Сподели: