ОПШТИНА КОЧАНИ 

Конкурс за стипендии за 2023/2024 г.

Општина Кочани го објави конкурсот за доделување 30 стипендии на студенти, жители на Кочани. По десет стипендии ќе бидат наменети за студенти кои постигнале висок успех во студирањето и за студенти од социјално загрозени семејства, пет за студенти од ромската етничка заедница и студенти кои се лица со попреченост и лица со ретки болести и пет стипендии за студенти на факултетите за медицински науки.  Доколку на јавниот конкурс не се пријават студенти од ромската етничка заедница, студенти кои се лица со попреченост и лица со ретки болести,  студенти запишани на…

Прочитај повеќе
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Кочани дел од евро-програмата URBACT IV

Одборот за мониторинг на европската програма URBACT IV одобри 30 интегрирани мрежи за планирање на акции, во кои ќе учествуваат вкупно 252 организации (градови, региони, универзитети…) од 28 европски земји. Меѓу нив и мрежата Beyond the Urban, мрежа предводена од Creacció и во која партнер е Општина Кочани . Главната цел на Beyond the Urban (URBACT IV) мрежата е да развие акциски планови за мобилност помеѓу руралните области и урбаните центри на градовите и териториите учесници, во кои ќе бидат вклучени локални актери од администрацијата, бизнисот, универзитети и граѓаните. Beyond the Urban има за цел да истражува иновативни решенија во…

Прочитај повеќе