Брзите кредити-брзо заглавување, или … ,

ЛЕСНИ ПАРИ – ТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ. АКО ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД ИЗВРШИТЕЛИТЕ ГО „ДЕРЕА“ НАРОДОТ, СЕГА ВО ИГРА СЕ БРЗИТЕ КРЕДИТИ, КОИ ПЕРФИДНО НАМАМУВААТ ГОЛЕМ БРОЈ ГРАЃАНИ И ГИ ФАЌААТ ВО МРЕЖАТА НА ДОЛЖНИЦИ, ПРИ ШТО ПОЕДИНЦИ ЦЕЛ ЖИВОТ ДА РАБОТАТ, НЕ МОЖАТ ДА СЕ РАЗДОЛЖАТ. НАЈОПАСНА Е КОМБИНАЦИЈАТА БРЗИ ПАРИ И КОМАР, КАДЕ ПРЕКУ НОЌ НА ЛУЃЕ ИМ СЕ РЕШАВААТ ЖИВОТНИ СУДБИНИ. БИДЕЈЌИ БРЗ КРЕДИТ МОЖЕ ДА СЕ ПОДИГНЕ И ПО ТЕЛЕФОН, ГРАЃАНИТЕ ПОИМА НЕМААТ КОИ СЕ УСЛОВИТЕ И ШТО СТОИ ВО ДОГОВОРИТЕ. Дали брзите кредити стануваат потенцијална опасност да им…

Прочитај повеќе